Kalendarium

1772 rok – I rozbiór Polski, Bydgoszcz staje się częścią Prus

1914-1918 – Wielka Wojna (I wojna światowa), zaborcy stają przeciwko sobie

3 listopada 1918 roku – w Kilonii wybucha rewolucja listopadowa w Prusach

11 listopada 1918 roku – Polska ogłasza niepodległość

11 listopada 1918 roku – władzę w Bydgoszczy przejmuje Rada Żołnierzy

1 grudnia 1918 roku – w Bydgoszczy przeprowadzone są wybory delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego

3-5 grudnia 1918 roku – w Poznaniu obraduje Polski Sejm Dzielnicowy

27 grudnia 1918 roku – wybucha Powstanie Wielkopolskie

16 lutego 1919 roku – rozejm w Trewirze kończy Powstanie Wielkopolskie

luty 1919 roku – do Wielkopolski przybywają członkowie komisji ds. polskich konferencji pokojowej w Paryżu

28 czerwca 1919 roku – podpisanie Traktatu Wersalskiego, w imieniu Polski przez Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

10 stycznia 1920 roku – Traktat Wersalski ratyfikują Niemcy

19 stycznia 1920 roku – niemiecki burmistrz Hugo Wolf przekazuje władzę komisarycznemu prezydentowi Janowi Maciaszkowi

20 stycznia 1920 roku – polskie wojsko wkracza na Stary Rynek

22 stycznia 1920 roku – przybycie do Bydgoszczy gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, ministra Leona Janty-Połczyńskiego oraz delegacji państw alianckich. Oficjalne przyłączenie Bydgoszczy do Polski.